Nesenta Oy
Innovativ Resursering

IT system och applikationer - Nesenta Oy

Nesenta erbjuder heltäckande IT-lösningar och stöd med kontaktcentermarknadens mest kundanpassade approach. Helt eller delvis, och i alla händelser optimalt stödjande en kvalitativ och effektiv kundserviceproduktion.

 
 
Nesenta_it_järjestelmät.jpg

IT - system

- heltäckande IT-lösningar


kontakta oss

Sälj- och marknadsdirektör

Pekka Ojala

tel. +358 50 599 1674

pekka.ojala@nesenta.fi

viiva.png
 
 

System och applikationer

Nesenta erbjuder heltäckande IT-lösningar och stöd med kontaktcentermarknadens mest kundanpassade approach. Helt eller delvis, och i alla händelser optimalt stödjande en kvalitativ och effektiv kundserviceproduktion.

Kontaktadministration i volymer

Nesentas kundserviceproduktion sker i olika system och alltid kundanpassat. Utgångsmässigt tas kontakterna emot i Nesentas kontaktadministrationssystem, varefter själva behandlingen sköts i vår kunds administrationssystem och slutligen sker en detaljerad rapportering i vårt NesQ-rapportsystem.

Nesenta kan även tillhandahålla ett integrerat kontaktadministrationssystem, vilket besparar vår kund stora underhålls- och licenskostnader och samtidigt möjliggör ett optimalt samkör med betydande rationalitet i t.ex. överflödesarrangemang.

Nesenta erbjuder heltäckande IT-lösningar och stöd med kontaktcentermarknadens mest kundanpassade approach.
Nesenta it.jpg
 

NesAspa – modern totallösning

I situationer där informationen är brett spridd i många olika system och datakällor och kontaktvolymerna är begränsade kan kanske en utläggning av kundservice tyckas olösbar. Så är dock ej i Nesentas värld.

Nesenta tillhandahåller en totallösning för koordinering av spridda databanker och undersystem, NesAspa. Eftersom vi lever i en absolut multitasking- och multiskillvärld, är en snabb och exakt informationshantering vår livsförutsättning – och vår konkurrensfördel.

NesAspa styr kontakt- och innehållsadministrationen ner på detaljnivå, och ger en realtidsmöjlighet att direkt tillägga nya säljargument i kundserviceproduktionen. Och detta naturligtvis med online-rapportering.