Nesenta Oy
Innovativ Resursering

IT system mera

Nesenta erbjuder heltäckande IT-lösningar och stöd med kontaktcentermarknadens mest kundanpassade approach.

 
 
Nesenta_it_järjestelmät.jpg

IT - system

- heltäckande IT-lösningar

kontakta oss

Sälj- och marknadsdirektör

Pekka Ojala

tel. +358 50 599 1674

pekka.ojala@nesenta.fi

viiva.png
 
 

System och applikationer

Nesenta erbjuder heltäckande IT-lösningar och stöd med kontaktcentermarknadens mest kundanpassade approach. Helt eller delvis, och i alla händelser optimalt stödjande en kvalitativ och effektiv kundserviceproduktion.

Kontaktadministration i volymer

Nesentas kundserviceproduktion sker i olika system och alltid kundanpassat. Utgångsmässigt tas kontakterna emot i Nesentas kontaktadministrationssystem, varefter själva behandlingen sköts i vår kunds administrationssystem och slutligen sker en detaljerad rapportering i vårt NesQ-rapportsystem.

Nesenta kan även tillhandahålla ett integrerat kontaktadministrationssystem, vilket besparar vår kund stora underhålls- och licenskostnader och samtidigt möjliggör ett optimalt samkör med betydande rationalitet i t.ex. överflödesarrangemang.

Skräddarsydda applikationer

Vi producerar även stödsystem skräddarsytt enlig föränderliga behov. Detta inom olika områden, såsom:

Kundservice

Kontaktadministration, e-post administration, chat-system, kvalitetssystem för kundservice, winback- och upsell-uppföljning.

Sälj och marknadsföring

CRM, styr- och rapporteringssystem för telemarketing, styrsystem för fältförsäljning, lead- och bokningssystem.

Marknadsdata

Auditeringssystem, mystery shopping/call –system, prisuppföljningssystem, kundtillfredsställelsemätning.

Administration

Utbildningsregister, administrationssystem för rekrytering, editeringssystem, översättningsprojektering och administration.


NesAspa – modern totallösning

I situationer där informationen är brett spridd i många olika system och datakällor och kontaktvolymerna är begränsade kan kanske en utläggning av kundservice tyckas olösbar. Så är dock ej i Nesentas värld.

Nesenta tillhandahåller en totallösning för koordinering av spridda databanker och undersystem, NesAspa. Eftersom vi lever i en absolut multitasking- och multiskillvärld, är en snabb och exakt informationshantering vår livsförutsättning – och vår konkurrensfördel.

NesAspa styr kontakt- och innehållsadministrationen ner på detaljnivå, och ger en realtidsmöjlighet att direkt tillägga nya säljargument i kundserviceproduktionen. Och detta naturligtvis med online-rapportering.

editering

Nesenta har stor erfarenhet av effektiv informationshantering, mångspråk och utveckling av effektiverande stödsystem. Tack vare dessa kombinationer har vi skapat ett editeringskoncept som är så effektivt att serviceproduktion har flyttats från Asien till Nesenta i Finland, dvs i motsatt riktning än den globala trenden…

Det mest präglande är vår förmåga att lösa problem självdrivande. Kunden behöver inte förklara och definiera varje detalj, utan en större linjedragning räcker. Därefter fungerar ett intelligent organisationskoncept.

 

Effektivitet föds av synergier

Editeringstjänsten innehåller bl.a. strukturering av källdata, komplettering av saknad information, korrigering av felaktig information, samt utvecklande av innehåll. Effektivitet föds av många sinsemellan synergiska faktorer och grundar sig i botten på ett noggrant tekniskt arbete som utmynnar i utveckling av specialsystem för att optimera datahanteringen.

En innovativ systemstruktur skräddarsys enligt de kundvisa behoven och skapar grunden för ett effektivt och kvalitativt editeringsarbete. Detta samtidigt enligt de organisations- och styrningsfördelar Nesenta har i sin totala serviceproduktionsapparat.

Vi kan utnyttja vår totalkapacitet på så sätt att arbetskraften alltid är i optimalt bruk och i balans med varierande transaktionsmängder och leveranstidskrav.

Global marknad

Tjänsterna utförs på 12 språk och språkutbudet utvecklas ytterligare. Marknaden är global – vi täcker de nordiska länderna, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Portugal, Italien, Holland m.fl. Våra tjänster lämpar sig m.a.o. för internationell verksamhet och export, gränslöst.

Kvalitet skapas av både process och kultur

Till processen hör inbyggda mätare, kontrollpunkter och alarmgränser. Den andra kvalitetsfaktorn är den utförande organisationen. Nesentas produktionsmedarbetare är valda ur både effektivitets- och kvalitetssynvinkel och Nesentas totalorganisation ger goda möjligheter att optimera kompetens och kultur.

Tjänsteproduktionen följer de strikta kvalitets-och kulturnormer vår effektiva kontakt- och datacentermiljö tillhandahåller. Nesentas NesQ-kvalitetskoncept ligger i grunden för realtidsrapportering och ett transparent samarbete.

tillbaka