Nesenta Oy
Innovativ Resursering

Framsida - Nesenta Oy - Kontaktcenter- och informationstjänster för olika behov

Nesenta producerar kontaktcentertjänster samt uppföljningstjänster för kundservice och sälj.

 


Nesenta_yhteyskeskuspalvelut.jpg

Kontaktcenter- och informationstjänster för olika behov

Nesenta producerar kontaktcentertjänster samt uppföljningstjänster för kundservice och sälj.

Innovativ datahantering, en stor resurskapacitet samt hög branschkunskap skapar förutsättningar för en fungerande utläggning av er kundservice.

Nesenta_digitaalinen_asiakaspalvelu.jpg

Kom till oss på jobb

Nesenta är likhetstecken med modern kundservice med kvalitet.

Eftersom vi fungerar både som producent, mätare och utvecklare av kundservice, har vi den helhetssyn som gör oss unika. Våra servicecenter finns i Kyrkslätt, Kuhmo och Lieksa.

Bakgrundsfakta om Nesenta

Nesenta grundades år 2002 efter ett stort marknadsstrategiskt undersökningsarbete som utfördes med Sitra. Från detta startades uppbyggandet av innovativ tjänstefabrik med utgångstanken att optimalt utnyttja teknik i kombination med platsoberoende kompetens och arbetsutförande.

Vi kombinerar kompetens, arbete och teknik

Idag är Nesenta ett av Finlands mest progressiva kontaktcenter, vilket dimensionerar optimala lösningar exakt efter företagsstorlek och -kultur. Detta är gränsöverskridande och vi utför stora kundserviceuppdrag för både den svenska och finska marknaden. Ävenså informationstjänster för hela den nordiska marknaden. Tekniken galopperar och för med sig stark utveckling inom kundservice.

Nesenta har ända sedan starten grundat sin verksamhet på innovativaste tänkbar informationshantering och självförsörjande producerat effektiverande redskap och funktioner. Nu när automatiseringen tar ytterligare fart är vi tack vare detta den automatiska föregångaren.