Nesenta Oy
Innovativ Resursering

Tjänster - Nesenta Oy

KONTAKTCENTER- OCH INFORMATIONSTJÄNSTER

Våra tjänster kan alltid beskrivas konceptuellt och det gör vi för varje uppdrag separat, i offerter och processbeskrivningar.

 
shutterstock_369303038.jpg

viiva_sininen.png

Optimal kompetens

Kvalitet kopplas till kompetens. Personalens höga servicebenägenhet är en självklarhet, medan den kundspecifika kompetensen tryggas både via fortgående utbildning och unika arbetsredskap. Motivation är därutöver en stark kvalitetsdrivare. Kompetensen mäts löpande med strukturerade metoder och verifieras via stigande kundnöje bl.a. i dagsvisa kundpulsmätningar.

NesQ kvalitet

Vi säkrar vår funktionella kvalitet med vårt NesQ kvalitetskoncept i fem parallella program:

NesQ Info: informationshantering och resultatrapportering.

NesQ Loyal: kund- och partnertillfredsställelse.

NesQ Skill: kompetensuppföljning och -utveckling.

NesQ Goal: effektivitet och resultat.

NesQ Sec: datasäkerhet och GDPR

Motivation är därutöver en stark kvalitetsdrivare.
Nesenta_puzzle_sve.png
viiva_sininen.png

Kontaktcenter- och informationstjänster

Våra tjänster kan alltid beskrivas konceptuellt och det gör vi för varje uppdrag separat, i offerter och processbeskrivningar. Kundlöften är unika och produkter varierar från företag till företag, givetvis. Nyckeln till en framgångsrik out sourcing är hög kompetens i varje enskilt kundupplägg.

Fungerande infrastruktur  

– en kvalitetsförutsättning 

Vår kontaktcenterverksamhet baserar sig på en god teknisk infrastruktur samt på en innovativ informationshantering.