Nesenta Oy
Innovativ Resursering

Info tjänst - Nesenta Oy

God tillgänglighet – en grund för all kundservice. Genom att låta Nesenta handha den traditionella växeln uppnår ni snabbare svarstider och högre kundtillfredsställelse.

 
 
Nesenta_toimisto2017_4Q9A0049.JPG

Info

- modern info-tjänst


kontakta oss

Försäljningschef

Jari Antikainen

tel. +358 40 525 2815

jari.antikainen@nesenta.fi

Försäljningschef

Markku Törhönen

tel. +358 40 550 7777

markku.torhonen@nesenta.fi

viiva.png
 
 

info - modern info-tjänst

I denna tjänst talar vi inte om traditionell växel och inte heller om traditionell kundservice. Däremot om en snabb, effektiv och kanaloberoende ny kundkontakthantering. Nesenta erbjuder en lösning som rationaliserar kostnader samtidigt som kundservicen blir modernare och bredare.

I info-tjänsten jobbar vi med både telefon, e-post, chat, video och social media. Ni kan erbjuda era kunder alla kanaler för kontakttagningen. Ämnena och resultaten blir genomskinliga oberoende av vald kanal, kvaliteten handgriplig. Kundkontakten mäts alltid och kundtillfredsställelsen rapporteras på dagsnivå.

Kostnaden är trots detta lägre än om ni organiserar detta själv. Tack vare bredden av vår verksamhet i kombination med vår metodik. Samt därför att den fasta kostnadsstrukturen blir effektivare.

Modern info-tjänst – snabb tillgänglighet med högsta kvalitet
Nesenta+digi+channels.jpg

Info, tidsbokning, order, förmedling…

Vi garanterar snabba svarstider och exakt registrering i alla kanaler och system. Om ni inte har egna system skapar vi dem, Nesenta har en stark egen systemutveckling. Tjänsteinnehållet bestäms självklart av uppdragsgivarens direkta behov.

Servicepersonalens kompetens mäts och garanteras med hjälp av vår NesQ SKILL -administrationsmodell för kvalitetsstyrning.

 

Skalbarhet i en föränderlig värld

Våra tjänster är skalbara. Vi kan starta samarbetet på vissa delområden och efter hand utvidga i takt med resultat och behov. Till exempel ”den gamla växeln” kan vara det första steget. Vi gör den till en modern info-punkt med 5 sekunders svarstid och parallella kanaler i bruk.

Förmedlingsbehovet kan sänkas och end point servicegraden ökas. Redan med dessa åtgärder höjs kund-imagen samtidigt som alla inkommande kontakter blir strukturerade efter innehåll och djup.

Världen förändras och det gäller att vara vaken. Vi har en enkel och rätlinjig modell för igångkörningen, detta får inte vara ett hinder för att våga pröva nya arbetsmodeller. Vi hjälper er att förbättra er kundservice och samtidigt reducera era kostnader. På ett modernt sätt i alla servicekanaler.