Nesenta Oy
Innovativ Resursering

Chat tjänster - Nesenta Oy

Chat är den naturliga kanalen för modern kundservice och sälj. Chat ger kunden en snabb och personlig kommunikationskanal i realtid. Därför organiserar vi på Nesenta vår chat-produktion med egna anpassade modeller och team, vilka garanterar både effektivitet och kvalitet – detta är NesChat.

 
 
Nesenta_toimisto2017_4Q9A0049.jpg

Chat

- NesChat för kundservice och sälj


kontakta oss

Försäljningschef

Jari Antikainen

tel. +358 40 525 2815

jari.antikainen@nesenta.fi

Försäljningschef

Markku Törhönen

tel. +358 40 550 7777

markku.torhonen@nesenta.fi

viiva.png
 
 

neschat

Chat är den naturliga kanalen för modern kundservice och sälj. Chat ger kunden en snabb och personlig kommunikationskanal i realtid. Chat växer nu snabbare än andra kanaler, men samtidigt kräver chat egen fokus sett ur produktionssynvinkeln.

Därför organiserar vi på Nesenta vår chat-produktion med egna anpassade modeller och team, vilka garanterar både effektivitet och kvalitet – detta är NesChat. De chattande kundernas förväntningar är höga, svarstiden bör vara mycket kort och informationen både exakt och säljande.

Telefon- och e-post-kanalerna fungerar förstås fortfarande som traditionella kanaler, men i synnerhet yngre kunder väljer chat som en direkt uppföljare på nätbesöken.

NesChat serviceområden

Chat kan fungera som kommunikationskanal på i det närmaste alla serviceområden. Vi uppdelar vår chat-produktion i tre sektorer:

Chat är den naturliga kanalen för modern kundservice och sälj.
Nesenta työ.jpg

Info-Chat fungerar modernt, där den traditionella växeln förmedlar samtal kan dessa även tas emot och hanteras som chattar. Dessutom kan alla basfrågor skötas direkt, det kan vara tidsbokningar, meddelanden om affärsfunktioner, förändringar osv.

 

Utförande och teknik

Vi fungerar enligt nycklarna i handen. Vi arrangerar tekniken, tjänsten och uppföljningen. Utförandet är för er som kund både klart och entydigt. NesChat -tjänstens parametrar:

 • Detaljerad uppbyggnad av innehåll och enkelt ibruktagande

 • Erfarna kundservicepersoner garanterar innehållets kvalitet

 • Snabba svarstider lyfter er image

 • Nyaste teknik alltid till buds, inklusive datasäkerhet

 • Marknadens bästa rapportering, NesQ:

  • Servicegrader, ämnen och resultat

  • KPI-mätare enligt målsättning

  • Kvalitetsgaranti genomskinligt

  • Realtidsreaktion

  • Best practise erfarenhetsmässigt