Nesenta Oy
Innovativ Resursering

Back Office tjänster - Nesenta Oy

Nesenta har under hela sin historia upprätthållit ett starkt IT-stöd till sin kundservice- och säljproduktion.

 
 
Nesenta back office.jpg

Back Office

Direkt nytta – lägg ut växeln


kontakta oss

Försäljningschef

Markku Törhönen

tel. +358 40 550 7777

markku.torhonen@nesenta.fi

viiva.png
 
 

Administration i kundservicehelheten

Den aktiva tjänstetransaktionen är centrum för den out sourcade kund- och säljservicen. Denna sker per telefon, e-post, chat eller brev. Bakom kundserviceutförandet finns dock djupare processer samt administrativa back office skeden. En del av dessa skeden kan det också vara högst rationellt att inkludera i kundservicens utläggning till Nesenta.

Informationssystem

Nesenta har under hela sin historia upprätthållit ett starkt IT-stöd till sin kundservice- och säljproduktion. I vårt informationscenter i Lieksa har vi bl.a. producerat 500 applikationssystem. I vårt kontaktcenter i Jorvas arbetar vi i dag i ett tjugotal olika operativa informationssystem. Vi kan även inkludera fullständiga informationssystemlösningar för mediabranschen eller skräddarsy applikationer branschoberoende (tilläggsbeskrivningar finns i stycket System).

Nesenta har under hela sin historia upprätthållit ett starkt IT-stöd till sin kundservice- och säljproduktion.
Nesenta contact center.jpg

Materialhantering

Kundservicefunktionen behöver ofta kompletterande materialhantering. Detta kan röra reklammaterial, tidningslogistik eller skötsel av enskilda kundärenden. Vid behov kan tjänsten även inkludera lagring samt varu- och returmottagning.

 

Faktureringstjänster

Vi erbjuder även faktureringstjänster som en del av outsourcing av kundservice. Denna lösning kan rationalisera er administration med ytterligare tilläggsvärden, speciellt i miljöer där kundservice och fakturering ligger nära varandra.

Faktureringstjänsten är oberoende av fakturamängd. Den omfattar hela processen från fakturaproduktion till betalningsuppföljning.

Registrerings- och editeringsarbeten

Vi utför registreringsarbeten både som projekt och fortgående processer. Detta kan vara t.ex. registrering av direkt kupongdata, precisering av sökt data eller mera avancerat editeringsarbete (närmare beskrivning i stycket Editering).

Vår arbetsmodell där vi kan optimera resursanvändningen i kundserviceproduktionen kopplad till våra specialanpassade applikationssystem ger hög effektivitet och därmed låg kostnad.