Nesenta Oy
Innovativ Resursering

Sälj tjänster - Nesenta Oy

Nesenta har alltid haft ett starkt utbud av säljtjänster, både som direkt outbound och som inbound-baserad merförsäljning och winback.

 
 
stock-photo-laptop-mobile-phone-tablet-and-documents-on-a-working-table-in-creative-office-successful-735900559.jpg

Sälj

-en verklig säljande kundservice


kontakta oss

Försäljningschef

Jari Antikainen

tel. +358 40 525 2815

jari.antikainen@nesenta.fi

viiva.png
 
 

Effektiv sälj

Kundservice och säljtjänster närmar sig varandra. Kundservice är ofta problemlösning, men modern kundservice innehåller nästa alltid också sälj. Nesenta har alltid haft ett starkt utbud av säljtjänster, både som direkt outbound och som inbound-baserad merförsäljning och winback. Därför är vi en verklig säljande kundservice.

Distansförsäljning

Distansförsäljning är en snabb verksamhetsmodell vilken kan ytterligare effektiveras av våra systematiska push-marknadsföringsmetoder. Vår säljtjänst bygger på ett starkt och systematiskt förmansarbete samt på en motiverad och kompetent personal. Vi har på detta sätt uppnått goda resultat i krävande miljöer.

Kundservice och säljtjänster närmar sig varandra.
Nesenta contact center.jpg

Mer- och korsförsäljning

Till en säljande kundservice hör både merförsäljning och korsförsäljning. En kontaktsituation aktiverad av kunden själv är alltid en stark utgångspunkt för ett säljarbete. Vi kan göra en handelsplats av er egen kundservice genom att aktivt erbjuda tilläggsprodukter.

 

Winback

I synnerhet inom mediabranschen handlar en ganska stor del av kontakterna om annuleringar. Redan i marknadsföringens grundkurs har vi lärts att en förlorad kund är den största av förluster, eftersom det kostar mångfaldigt att skaffa en ny ersättande kund. Därför är winback-funktionen livsviktig i många kundserviceupplägg. I Nesentas ”säljande kundservice” -koncept är detta ett centralt ämne. Vi har en bred erfarenhet av olika winback -modeller och vi skräddarsyr för få en optimal version inklusive alla viktiga delkomponenter.

Rapportering

Nesenta har högt utvecklade styr- och rapporteringssystem vilka garanterar både transparens och informationsgång. Säljverksamheten slipas alltid per uppdragsgivare, detta är elementärt för att lyckas.