Nesenta Oy
Innovativ Resursering

Sälj service

Nesenta har alltid haft ett starkt utbud av säljtjänster, både som direkt outbound och som inbound-baserad merförsäljning och winback.

 
stock-photo-call-center-team-143681125.jpg

Sälj

-en verklig säljande kundservice

 

 
 

EFFEKTIV SÄLJ

Kundservice och säljtjänster närmar sig varandra. Kundservice är ofta problemlösning, men modern kundservice innehåller nästa alltid också sälj. Nesenta har alltid haft ett starkt utbud av säljtjänster, både som direkt outbound och som inbound-baserad merförsäljning och winback. Därför är vi en verklig säljande kundservice.

DISTANSFÖRSÄLJNING

Distansförsäljning är en snabb verksamhetsmodell vilken kan ytterligare effektiveras av våra systematiska push-marknadsföringsmetoder. Vår säljtjänst bygger på ett starkt och systematiskt förmansarbete samt på en motiverad och kompetent personal. Vi har på detta sätt uppnått goda resultat i krävande miljöer.

MER- OCH KORSFÖRSÄLJNING

Till en säljande kundservice hör både merförsäljning och korsförsäljning. En kontaktsituation aktiverad av kunden själv är alltid en stark utgångspunkt för ett säljarbete. Vi kan göra en handelsplats av er egen kundservice genom att aktivt erbjuda tilläggsprodukter.

Vad redskapen beträffar har vi utvecklat stödsystem som hjälper vår säljande agent att hitta lämpliga produkter till bästa argument. Det är också möjligt att koppla bildkontakt på detta, med hjälp av vår videoteknik. Då är vi inte mera långt ifrån den traditionella säljsituationen över disk.

WINBACK

I synnerhet inom mediabranschen handlar en ganska stor del av kontakterna om annuleringar. Redan i marknadsföringens grundkurs har vi lärts att en förlorad kund är den största av förluster, eftersom det kostar mångfaldigt att skaffa en ny ersättande kund. Därför är winback-funktionen livsviktig i många kundserviceupplägg. I Nesentas ”säljande kundservice” -koncept är detta ett centralt ämne. Vi har en bred erfarenhet av olika winback -modeller och vi skräddarsyr för få en optimal version inklusive alla viktiga delkomponenter.

RAPPORTERING

Nesenta har högt utvecklade styr- och rapporteringssystem vilka garanterar både transparens och informationsgång. Säljverksamheten slipas alltid per uppdragsgivare, detta är elementärt för att lyckas.

Dimensioneringen innehåller en optimal kombination av komponenter vilka enskilt bör uppfylla egna minimikrav. Med komponenter menar vi produkt, erbjudande, målgrupp, säljindivider, mål, styrning och analys. Det finns inga genvägar.

 

KONTAKTA OSS

Försäljningschef

Jari Antikainen

tel. +358 40 525 2815

jari.antikainen@nesenta.fi

viiva.png
 
Kundservice och säljtjänster närmar sig varandra.