Nesenta Oy
Innovativ Resursering

Kvalitet

Vår kontaktcenterverksamhet baserar sig på en god teknisk infrastruktur samt på en innovativ informationshantering.

 
Nesenta_toimisto2017_4Q9A0040.JPG

 
Nesentas tekniska struktur stöder platsoberoende tjänsteproduktion och effektiv skalbarhet.

Vår kontaktcenterverksamhet baserar sig på en god teknisk infrastruktur samt på en innovativ informationshantering.

Nesentas infralösning omfattar över 20 ERP-system, avancerade kontaktadministrationssystem, ett stort antal specialdesignade uppföljningssystem, ett hav av arbetsstationer med kringutrustning samt tre fysiska center. Under de senaste åren har Nesenta själv utvecklat över 500 applikationssystem.

Teknisk struktur

Nesentas tekniska struktur stöder platsoberoende tjänsteproduktion och effektiv skalbarhet. Vi hanterar telefonkanalen i SAP CC7. Vi har ett inhouse utvecklat Nesenta Mailbox-system för e-post -hantering, vilket ger en effektiv textbehandling och välutvecklad rapportering. Otaverkko underhåller Nesentas servers samt VPN-anslutningar. Kostnadseffektivitet, skalbarhet och innovativ informationsbehandling är huvudelement i Nesentas tekniska lösningar.

Fysiska center

Nesentas huvudkontaktcenter ligger i Jorvas Hightech Center i Kyrkslätt, 25 km väster om Helsingfors. I detta stora och moderna företagscenter verkar över 1 000 personer och sammanlagt 70 företag, av vilka Ericsson är störst Nesenta näststörst. Datasäkerheten är mycket hög. Inom vårt Kyrkslätt-centers omland bor 90 000 personer med svenska som modersmål. Vi har en stor organisation för tjänsteutförande på svenska både för den rikssvenska och finlandssvenska marknaden. I Kyrkslätt har vi också en organisation som utför tjänster på 12 språk för EMEA-marknaden.

Nesentas kontaktcenter i Kuhmo finns i företagshuset Monitor och vårt infocenter ligger i Lieksa.

Optimal kompetens

Kvalitet kopplas till kompetens.

Personalens höga servicebenägenhet är en självklarhet, medan den kundspecifika kompetensen tryggas både via fortgående utbildning och unika arbetsredskap. Motivation är därutöver en stark kvalitetsdrivare. Kompetensen mäts löpande med strukturerade metoder och verifieras via stigande kundnöje bl.a. i dagsvisa kundpulsmätningar.

NesQ kvalitet

Vi säkrar vår funktionella kvalitet med vårt NesQ kvalitetskoncept i fem parallella program:

  • NesQ Info:    informationshantering och resultatrapportering.

  • NesQ Loyal: kund- och partnertillfredsställelse.

  • NesQ Skill:   kompetensuppföljning och -utveckling.

  • NesQ Goal:  effektivitet och resultat.

  • NesQ Sec:    datasäkerhet och GDPR