Nesenta Oy
Innovativ Resursering

Digital kundservice mera

Nesentas serviceutbud innehåller också kopplingen till digitalisering – utan extraordinära investeringar

 
stock-photo-call-center-team-143681125.jpg

Kundservice

- i digital form är verklighet

 

 
 

Den digitala utvecklingen omformar hela tiden både kundservicekanaler och kundservicen i sin helhet. Då automatiseringen ökar växer även behovet av 24/7 -tillgänglighet.

DEN DIGITALA KUNDSTIGEN

1. Kundkontakten börjar via nät- och mobiltjänster - inkluderande marknadsförings-, sälj- och kundserviceautomation (24/7).

2. Om kundens ärende inte löses direkt, flyttas hen direkt en personlig kundservicetjänst.

3. Kundserviceagenten jobbar från en och samma plattform oberoende av vilken kundservicekanal som används.

4. Kundserviceagenten använder interna databaser och/eller back office experter för att lösa kundens problem, målet är alltid högsta möjliga FCR (first contact resolution).

NESENTAS DIGITALA UTBUD

  • Vi en outsourcing får ni direkt tillgång till Nesentas teknologi som möjliggör beskriven digital kundservice.

  • Våra digitala lösningar kan vara en del av den totala outsourcingen eller kan tas i bruk som enskilda komponenter.

  • Då systemen direktkopplas till den personliga kundservicen garanteras en god kundupplevelse.

  • Chat är en egen helhet, vilken ofta blir den första digitala kundservicelösningen.

DIGITALISERINGENS TRENDER

Det har redan länge talats om digital kundservice. Artificiell intelligens samt automatisk text- och taligenkänning ändrar kundservicens processer i hög grad. Denna utveckling kommer utan vidare att påverka kontaktcentrens verksamhetsmodell.

Kanaltyngdpunkterna ändras och en del av tidigare personliga arbeten blir automatiska. Uppskattningarna om hur stor del av arbetena som automatiseras varierar väldigt mycket branschvis, från 10% ända upp till 80%.

 

KONTAKTA OSS

Sälj- och marknadsdirektör

Pekka Ojala

tel. +358 50 599 1674

pekka.ojala@nesenta.fi

viiva.png
 
Nesentas serviceutbud innehåller också kopplingen till digitalisering – utan extraordinära investeringar