Nesenta Oy
Innovativ Resursering

Chat service

Chat är den naturliga kanalen för modern kundservice och sälj. Chat ger kunden en snabb och personlig kommunikationskanal i realtid.

 
stock-photo-call-center-team-143681125.jpg

Chat

- NesChat för kundservice och sälj

 

 
 

Chat är den naturliga kanalen för modern kundservice och sälj. Chat ger kunden en snabb och personlig kommunikationskanal i realtid. Chat växer nu snabbare än andra kanaler, men samtidigt kräver chat egen fokus sett ur produktionssynvinkeln.

Därför organiserar vi på Nesenta vår chat-produktion med egna anpassade modeller och team, vilka garanterar både effektivitet och kvalitet – detta är NesChat. De chattande kundernas förväntningar är höga, svarstiden bör vara mycket kort och informationen både exakt och säljande.

Telefon- och e-post-kanalerna fungerar förstås fortfarande som traditionella kanaler, men i synnerhet yngre kunder väljer chat som en direkt uppföljare på nätbesöken.

NESCHAT SERVICEOMRÅDEN

Chat kan fungera som kommunikationskanal på i det närmaste alla serviceområden. Vi uppdelar vår chat-produktion i tre sektorer:

Info-Chat fungerar modernt, där den traditionella växeln förmedlar samtal kan dessa även tas emot och hanteras som chattar. Dessutom kan alla basfrågor skötas direkt, det kan vara tidsbokningar, meddelanden om affärsfunktioner, förändringar osv.

Kundservice-Chat är en del av den djupa kundservicefunktionen, där hantering och registrering slutligen sker i ert administrativa system, på samma sätt som om kunden betjänats över telefon eller e-post (dock mycket snabbare än e-post…).

Sälj-Chat ger nya möjligheter att öka försäljningen genom att med chattens hjälp aktivera den potentiella kunden på era nätsidor.

UTFÖRANDE OCH TEKNIK

Vi fungerar enligt nycklarna i handen. Vi arrangerar tekniken, tjänsten och uppföljningen. Utförandet är för er som kund både klart och entydigt. NesChat -tjänstens parametrar:

 • Detaljerad uppbyggnad av innehåll och enkelt ibruktagande

 • Erfarna kundservicepersoner garanterar innehållets kvalitet

 • Snabba svarstider lyfter er image

 • Nyaste teknik alltid till buds, inklusive datasäkerhet

 • Marknadens bästa rapportering, NesQ:

  • Servicegrader, ämnen och resultat

  • KPI-mätare enligt målsättning

  • Kvalitetsgaranti genomskinligt

  • Realtidsreaktion

  • Best practise erfarenhetsmässigt

 

KONTAKTA OSS

Försäljningschef

Jari Antikainen

tel. +358 40 525 2815

jari.antikainen@nesenta.fi

Försäljningschef

Markku Törhönen

tel. +358 40 550 7777

markku.torhonen@nesenta.fi

viiva.png
 
Chat är den naturliga kanalen för modern kundservice och sälj.